Infraestructuras integradas e sistemas de mobilidade

A integración das infraestruturas de mobilidade é un tema transversal para as tres áreas principais de estudo do territorio que a Fundación RIA considera: o medio natural, a contorna construída e as economías locais. Se os motores económicos son os portos, as estradas convertéronse en vectores de desenvolvemento das poboacións costeiras de Galicia. Tradicionalmente, o medio construído desenvolveuse ao longo destes camiños, creando un continuo coñecido como a cidade difusa (Dalda, 2006). Esta estrutura consolídase cos procesos de urbanización e coa implantación de sistemas de infraestrutura, como estradas e portos, no territorio converténdose nunha paisaxe continua construída.

 

Máis