Recuperación da identidade e o atractivo das poboacións costeiras mediante a rexeneración urbana

A investigación desenvolvida pola Fundación RIA durante os últimos dous anos identificou procesos interrelacionados que son causa da degradación que sofren os medios urbanos costeiros, con especial atención a Santa Uxía de Ribeira.     Máis