Protección e caracterización de zonas verdes como servizos ecosistémicos

A infraestrutura verde, máis alá de constituír unha rede de espazos verdes interconectados, fundamentais para a conservación da biodiversidade, reporta un gran numero de derivados medioambientais, sociais e económicos relativos ás múltiples funcións e servizos ecosistémicos proporcionados pola natureza, como a regulación da auga e a súa depuración, o control da erosión, ou a prevención do cambio climático, entre outros.     Máis