Revitalización das áreas costeiras a través axeración de novas oportunidades económicas

Definir estratexias sobre o desenvolvemento económico adoita considerarse que se atopa máis alá do alcance do dun estudo urbano. Sen embargo, fomos testemuñas do conectadas que están estas cuestións. Oservamos no pasado o desenvolvemento especulativo incontrolado que agora lamentamos e do cal gran parte fica baleiro. Nunha área que presenta desafios económicos non é posible ignorar a relación coas súas oportunidades de desenvolvemento e é fundamental identificar áreas de potencial crecemento económico.     Máis