Fundación RIA

Rede de Innovación Arousa

David Chipperfield impulsa a creación da Fundación RIA, reafirmando un compromiso a longo prazo coa iniciativa posta en marcha en 2016, o Estudo Arousa.


Actuando de maneira aberta, colaborativa e independente, a Fundación RIA pretende contribuír á reflexión e o diálogo sobre o territorio e a coordinar as diferentes administracións, organizacións sectoriais, industrias, universidades, colectivos e asociacións, para planificar un futuro desenvolvemento sostible.

David Chipperfield impulsa la creación de la Fundación RIA, reafirmando un compromiso alargo plazo con la iniciativa puesta en marcha en 2016, el Estudio Arousa.


Actuando de manera abierta, colaborativa e independiente, la Fundación RIA pretende contribuir a la reflexión sobre el territorio y a dialogar y coordinar las diferentes administraciones, organizaciones sectoriales, industrias, universidades, colectivos y asociaciones, para planificar un futuro desarrollo sostenible.

David Chipperfield is supporting the creation of the Fundación RIA, reaffirming a long-term commitment to an initiative that was first launched in 2016 as Arousa Study.


Acting in an open, collaborative and independent way, the Fundación RIA intends to contribute ideas and  research for the Arousa region, and to set up a dialogue with the region’s administrations, industry  organisations, universities, social groups and associations, to plan sustainable development for the future.

RIA