A evolución da Ría de Arousa e o resto do litoral galego pódese explicar observando a relación cambiante entre o medio ambiente -soporte xeográfico- e a sociedade que llo habitaba. Os primeros asentamentos que aparecieron e prosperaron se basaban nun fráxil equilibrio entre o medio construido, ou artificial, e o medio natural, nel que as actividades económicas facían o papel de enlace. Esta relación conformó o desarrollo das cidades, a su cultura e unha forma de vida completa.


Nas últimas décadas, o rápido desenvolvemento do territorio resultó nunha evolución independiente destos tres elementos, transformando a forma das cudades, aumentando a escala das actividades económicas fracturando o equilibrio ecolóxico del medio ambiente.


O ecosistema único da zona necesita estos medios económicos, construidos y naturais para traballar en equilibrio. Observamos de primera man os desafíos que existen para as economías locais, cuán dependientes son da calidad do medio natural e tambén cómo o medio construido influye profundamente neste sistema. A protección deste territorio é a base do seu desenvolvemento, pero non es suficiente para protexer o natural ou o patrimonial, senon que debe protexerse toda unha forma de vida.