Superando os límites administrativos

Infraestructuras integradas e sistemas de mobilidade

Revitalización das áreas costeiras a través axeración de novas oportunidades económicas

Optimización de áreas portuarias e introdución de usos relacionados coa innovación e o coñecemento

Recuperación da identidadeeo atractivo das poboacións costeiras mediante a rexeneración urbana

Protección e caracterización de zonas verdes como servizos ecosistémicos