Tras 25 anos de relación coa Ría de Arousa, asentando en Corrubedo a súa residencia de verán, David Chipperfield foi testemuña dos desenvolvementos urbanísticos incontrolados, da degradación dos espazos naturais e das dificultades de desenvolvemento das economías. Sen embargo, a calidade das súas paisaxes, dos seus produtos e, en definitiva, a súa calidade de vida, convértena nunha rexión cun enorme potencial de desenvolvemento.

Por esta razón, no 2016, David Chipperfield impulsou o programa de investigación arredor da Ría de Arousa e o Barbanza, o Estudo Arousa, intentando devolver a este territorio algo do que le aportara. O exercicio de investigación centrouse no desenvolvemento e protección urbanas e arquitectónicas, considerando unha relación máis ampla co medio natural, cultural e as economías locais.

Carta de David Chipperfield