A Fundación RIA é unha entidade privada de carácter cultural, sen ánimo de lucro e con proxección pública nacional e internacional. Ten como obxectivo xenérico e principal, o fomento, análise, debate, desenvolvemento, promoción, execución e difusión do desenvolvemento e protección das economías locais e dos valores arquitectónicos, urbanos, naturais e culturais das Rías Atlánticas de Galicia, procurando conciliar e potenciar os esforzos de persoas e institucións públicas ou privadas relacionadas cos mesmos, e no seu caso operar como instrumento de coordinación destas.